"וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה ונותנים באהבה רשות זה לזה"

הצלחת הישיבה והשראת השכינה בה,

תלויה ביכולתנו לקבל את הדברים הגדולים ולתת אותם בשמחה ובאהבה אחד לשני.

 

הקודש הוא מעיין נביעת החיים על כל ענפיהם כולם ושומה עלינו לגלות אותו בכל תחום ותחום במכלול חיי הישיבה.

בלב הישיבה פועם הערך המקודש של לימוד התורה. ערך זה יישמר גם הוא כדבר המרכזי בהוויית הישיבה ברעיון ובפועל בריבוי הלימוד וייחוס החשיבות אליו.

כבוד תורה אף קודם ללימוד תורה בהיותו מהווה ומגלה את היחס אליה.

מכוח דבר הבורא אלינו ומכוח היותנו בניו עושי דברו הננו קובעים כהנחת יסוד בישיבה כי בכל חוקה אשר תיחקק יישמרו גדרי ההלכה ורוח ההלכה,וכל דיון ציבורי סביב הנהגות הישיבה בנושאים תורניים,יהיה על פי השיח ההלכתי המוכר בבתי מדרשות.

הישיבה רואה כשאיפה ראשונה במעלה ליצור את התנאים הטובים ביותר,בהם יוכלו תלמידים וצוות להתקדם בעבודת ה' ,מידות ואמונה.

 

ישיבת כינור דוד היא ישיבה מוסיקלית.

המוסיקה בישיבת כינור דוד היא הלב הפועם של הישיבה כולה- כמו הסול של מפתח סול

המוסיקה היא נקודת הפתיחה, להתפתחות ולצמיחה האישיים והכלליים.

העיסוק במוסיקה בכינור דוד הוא ברמה של מקצוענות והשאיפה להצמיח קהילה מוסיקלית של אמנים יוצרים אשר ישמרו על קשר עם הישיבה גם בהמשך חייהם ויטפחו יחדיו קהילה מוסיקלית יהודית חיה ונושמת.

הישיבה מחויבת לשאיפה זו ואחראית לכך כי המוסיקה תהיה מחוברת לכל תחומי החיים והלימודים בישיבה באופן של קבלה ונתינה מהאווירה הרוחנית,המשפחתית והאישית של המקום.

ישיבת כינור דוד מיועדת לתלמידים בעלי זיקה ואהבה למוסיקה אשר מוכנים להתחייב לעבודה מקצוענית ורצינית בתחום המוסיקה במהלך שנות הלימודים.

הישיבה נדרשת להקצות משאבים ככל הנדרש לתחומי העשייה הפורמאליים והבלתי פורמאליים בתחום המוסיקה.

צוות מורי המוסיקה הינו חלק בלתי נפרד מצוות הישיבה על כל המשתמע מכך.

חייב להיות קשר הדוק בין המוסיקה לבין הצמיחה האישית ערכית של התלמיד על פי רוח הניסוי.

 

הלימודים בכל המקצועות הם הבריח התיכון העומד במרכז סדר היום של הישיבה.

הישיבה רואה את עצמה אחראית על הצלחת התלמידים בבחינות הבגרות ,ומבקשת להשיג מטרה זאת ע"י יצירת תנאי למידה איכותיים לתלמידים ולמורים כאחד.

תלמיד המגיע לישיבה,מכיר בעובדה זו ויחתור אף הוא להגיע ליעד זה.

 

חיי החברה והמשפחתיות הם נר לרגלה של ישיבה .

כל תלמיד ואיש צוות המגיע לישיבה הוא חלק מזה ומחויב לזה.

הישיבה רואה כמטרה להעצים את חיי החברה והתרבות בכל הדרכים המובילות לכך.

הישיבה רואה כערך ראשון במעלה את שימור האווירה ופיתוח איכות החיים האנושית. באהבה ובשמחה, במישור האישי והציבורי.

התחום הכלכלי,חרף היותו דבר הסמוי מן העין,מהווה למעשה את תשתית הקיומית של ישיבה.

הנהלת הישיבה מתחייבת לעשות ככל יכולתה לדאוג לצרכי התלמידים ולרווחתם על מנת לאפשר את מירב התנאים החומריים להתפתחות וללמידה.

תלמידי הישיבה וצוות יעשו את מירב המאמצים לשמור על רכוש הישיבה ולמנוע בזבוז מיותר של משאבים כלכליים.