די בכל אתר ואתר

שלוש פעמים ביום ובכל יום, אנו אומרים כמעט בהיסח הדעת ולרוב במהירות ובחפזון כמה צמדי משפטים הנמצאים כמעט בשולי התפילה אך מהווים את עיקרי אמונתנו,כוונתי לתפילת עלינו לשבח.

תפילה זו שחוברה כתפילה לימים הנוראים,נהייתה חלק בלתי נפרד מתפילתנו בכל יום ויום.

תפילת עלינו לשבח היא כעין הצהרה,הצהרת כוונות של כל יהודי על מהות חייו ומעשיו בעולם הזה בכל ימי חלדו.

בחלק הראשון שלה היא מדברת על הבדלות תרבותית ורוחנית של עם ישראל מאומות העולם "שלא עשנו כגויי הארצות...שלא שם חלקנו כהם..."

"הם משתחווים להבל וריק ואנחנו למלך מלכי המלכים..."

לעומת זאת בחלקה השני מדברת התפילה על כך שאיננו רוצים להיות נבדלים כלל מבאי עולם אלא להיות משפיעים ומתקנים "לתקן עולם במלכות שדי" "כל בני בשר יקראו בשמך" "להעביר גילולים מן הארץ" וכו'

דומה,כי תפילה משמעותית זו ,מראה לנו למעשה את המתווה לתיקון עולם.

בשלב ראשון אנו צריכים להבדל מטומאת העמים ומהשפעות תרבותיות זרות,להתחבר לעצמנו, למהותנו העצמית ,לקדושה ולטהרה.

מתוך עצמה פנימית זו ,כשאנו מלאים בערכי מוסר נצחיים אלוקיים,שלמים בדרכנו ובאמונתנו,אנו יכולים לצאת ולהאיר את סביבתנו הקרובה והרחוקה להשפיע ולתקן את העולם כולו.

שני השלבים נזקקים הם,אין לנו להתערות בתרבויות זרות אלא אם כן אנו שלמים ואיתנים באמונתנו ודרכנו ורוצים ליצור את המגע על מנת להשפיע ולהאיר את האור היהודי.

ומאידך גיסא ,איננו יכולים להסתפק בהעצמה אישית מבלי שאנו דואגים למלאת את שליחותנו,"לתקן עולם במלכות שדי".

בדורנו ,דור הגאולה,הייתכנות הטכנית לקשר ומגע עם תרבויות זרות היא הגבוהה ביותר ממה שהייתה מאז ומעולם בכל תולדות המין האנושי.

הקלות שבה כל אדם יכול להיחשף לכל אדם היא מעל ומעבר לכל דמיון שהיינו יכולים להעלות על דעתנו אפילו לפני 30 שנה.

עם ישראל ידע ויודע לנצל הזדמנויות...

אנו חלק מהמשחק הזה,אולם לשם כך צריך להתחזק בהתחזקות פנימית באמונתנו ודרכנו,ולשם כך לשמור את עצמנו מכל השפעה זרה,לאחר מכן נוכל להאיר באור יקרות לסביבתנו הקרובה ולכל באי עולם.

בשעה טובה הושק האתר החדש של הישיבה,אני תפילה כי אתר זה ישמש את צוות הישיבה תלמידה וכל אוהביה ויאיר כמו אבן יקרה וזוהרת בפסיפס הווירטואלי העצום.

כולי תקווה שאתר זה יוכל לשמש ולהועיל גם לאנשים מחוץ למעגל המצומצם של הישיבה,בני ישיבות ואולפנות,מוסיקאים ,מחנכים ועוד.

שנזכה בימנו שיתקיימו דברי הנביא ישעיה "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"

 

בברכה

מוטי הרשקופ

ראש הישיבה