הרצאה של עזרא יכין כחלק מהשבועיים הקרובים בנושא יאיר שטרן וארץ ישראל בהקשר ל-ט"ו בשבט.