מסיבת חנוכה תש"פ

מאי חנוכה? דתנו רבנן!

זכינו לפתוח את חנוכה במסיבה הישיבתית מתוך תורה עם סיום מסכת של התלמיד הלל פישר. לאחר מכן סעודה כיד המלך ומשחק קליקיט ישיבתי.
הארוע בהובלת השביעיסטיים המדריך שרון והרב יואב!