מסלול מדעים וטכנולוגיה
בשנה"ל תשפ"ג ייפתח אי"ה מסלול מצוינות במדעים וטכנולוגיה בשיתוף מכון ויצמן, במטרה לענות על פניות רבות של תלמידים טובים ואיכותיים שאינם בעלי כישרון מוסיקלי אשר רצו להיות גם הם חלק מהישיבה.
 
למה דווקא מדעים וטכנולוגיה?
א. אנו יודעים מניסיון כי בהכוונה נכונה ניתן להגיע למצוינות בגיל הנעורים.
ב. אנו מכירים בחשיבות ההשכלה לחיים האישיים בעתידו של הבוגר.
ג. אנו מאמינים כי ההתפתחות המדע והטכנולוגיה במדינת ישראל הוא חלק מתהליך הגאולה ושיבת עם ישראל לארצו. להישגים בתחומים אלו ישנה תרומה קריטית לחוסן הלאומי הצבאי והכלכלי.
ד. אנו מאמינים כי חלק מהופעת התורה כ’תורת חיים’ היא השתלבותם של אנשי תורה ואמונה, בתחומי עשייה משפיעים במדינה ובעיצוב דמותה.
 
מסלול המדעים מיועד לתלמידים תורניים, בעלי יכולות טובות בתחום הלימודי ומוטיבציה גבוהה, המתאימים באישיותם ובאופיים לאווירה התורנית והמשפחתית הקיימת בישיבה. 
 
תלמידי מסלול המדעים יוכלו להשתלב גם בתחום המוסיקלי אם יהיו מעוניינים בכך.
 
מה כולל המסלול?
המקצועות במסלול נבחרו על ידנו בקפידה בהיותם מקצועות מובילים בתחומי ההשכלה, הביטחון, התעשייה והטכנולוגיה.
המסלול כולל מקצועות של 10 יח"ל במדעים או טכנולוגיה:
 
מדעים:
5 יח"ל - כימיה או פיסיקה
מגמות הגבר:
5 יח"ל - פיסיקה חישובית או מדעי המוח
 
טכנולוגיה:
מדעי המחשב וסייבר: 10 יח"ל
מדעי הנתונים (data analysis): 10 יח"ל
 
איך זה יעבוד?
כיתה ט’ תהווה שנת הכנה ומיונים, אשר במהלכה יינתנו תגבורים במתמטיקה, באנגלית ובמקצועות בסיס והכנה לתחום המדעי.
בסוף שנה זו יתקיימו מיונים על ידי צוות הישיבה ומכון ויצמן להתאים לכל תלמיד את המסלול המתאים לו.
בכיתות י’-י"ב יילמדו מקצועות המדע והטכנולוגיה בשיעורים חיים בישיבה ובכיתות וירטואליות עם תמיכה וליווי של הישיבה ושל מכון ויצמן.
כחלק ממבחני הבגרות יעשו התלמידים פרויקטים עם גורמים שונים בתחום הטכנולוגיה וכן יתקיימו ימי למידה מרוכזים במכון ויצמן.