סיור סליחות בירושלים

ביום חמישי ממש לפני ראש השנה יצאו התלמידים לסיור סליחות מיוחד בירושלים.
בעזרת סיפורים וניגונים, דרך הרגליים והלב התחברנו לקדושה המיוחדת של ירושלים ושל ימי התשובה.