סליחות בישיבה

אנחנו משתפים אתכם בכמה רגעים מתוך ערב התעוררות וסליחות שקיימנו בישיבה - משמר לימוד, צ'ונט חם וסיום בסליחות עוצמתיות..