כהרחבה ללימוד מסכת סנהדרין הנלמדת בישיבה, אירחנו את הרב שלמה שושן, ראש ישיבת ההסדר בבית שאן ודיין בבית הדין הרבני טבריה - צפת לשיחה בנושא "משפטי התורה בימינו".